חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  שיטות מחקר באינטראקציית אדם -מחשב
  Research Metods in Human-Computer Interaction (Hci)  
0572-5117-01
הנדסה | תואר שני - הנדסת תעשייה
סמ'  ב'1600-1800008 הנדסה כתות חשיעור ד"ר טוך ערן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
משקל:          2  נ.ז.
דרישות קדם: אין
 
הקורס נועד להקנות ידע בסיסי בשיטות מחקר באינטראקציית אדם מחשב בדגש על שיטות כמותניות ואמפיריות. הקורס יאפשר לתלמידים לקרוא בביקורתיות את הספרות המקצועית, ולתכנן ולבצע מחקרים אמפיריים משלהם. הנושאים העיקריים בהם נעסוק: הגדרת בעיות מחקר, תכנון מחקרים (ניסוי, דמה-ניסוי, סקר וכו'), בניית מושגים והגדרתם, בניית תיאוריות והשערות, בעיות מדידה, מדגם, תוקף ומהימנות, איסוף וניתוח נתונים (כולל ניתוח טבלאות, מדדי קשר, רגרסיה, מבחנים סטטיסטיים), בחינת שימושיות, ולבסוף כתיבה, דיון וויזואליזציה של נתונים.
 
 
 
Course description
Objectives
 
In this course, the students will learn the fundamental tools to critically read research literature and
to carry out their own human computer interaction research. The course will review the leading
research methods, with an emphasis on quantitative and empirical ones. The course is suitable for
students with backgrounds in engineering (information systems, industrial engineering, and
computer science) or human factors (behavioral psychology and organizational psychology). The
course will involve hands-on practice of experimentation, survey design, and data analysis with
statistical tools. The course is different from other HCI courses given in Israel, as its objective is to
train practitioners and academics for research, rather than for design of interaction.
The course would cover the following subjects:
• Defining research questions in human-computer interaction.
• Research design, including experiments, surveys, usability testing etc.
• Defining variables.
• Statistical analysis with R, including tabular relations, correlations, regressions and
statistical tests.
• Qualitative research and grounded theory.
• Discussing, framing, visualizing and writing research results.
Grading
The final grade in the course would be based on the next three tasks:
• Final exam (70%)
• Research assignment (30%)
Students need to pass the exam with a minimal grade of 60 in order to pass the course.
 
 
 Schedule
 
Week Date Subject Reading Task
1 28/10/2014 Introduction
 
   
2 4/11/2014 Human Computer
 
Interaction
   
3 11/11/2014 Experimental Research
 
Harrison, C., Yeo, Z., and Hudson, S. E.
 
(2010). Faster Progress Bars: Manipulating
Perceived Duration with Visual
Augmentations. In CHI’10
 
4 18/11/2014 Experimental Design
 
  Project subject
 
5 25/11/2014 Surveys
 
Braunstein, A., Granka, L., & Staddon,
 
J. (2011). Indirect content privacy
surveys: measuring privacy without
asking about it. In SOUPS’11
 
6 2/12/2014 Statistical Experiment
 
Analysis 1
R For Beginners by Emmanuel Paradis
 
 
7 9/12/2014 Statistical Experiment
 
Analysis 2
  Project
 
proposal
8 16/12/2014 Usability Testing
 
   
9 23/12/2014 Checkpoint visit
 
Lindgaard, G, and Jarinee C. (2007)
 
“Usability testing: what have we
overlooked?." In CHI’07
 
10 30/12/2014 Diaries and Interviews
 
   
11 6/1/2015 Qualitative analysis
 
Furniss, D., Blandford, A., & Curzon, P.
 
(2011). Confessions from a grounded
theory PhD: experiences and lessons
learnt. In CHI-11
 
12 13/1/2015 Visualizing and
 
communicating results
   
13 20/1/2015 Presentations
 
  Presentation +
 
Project Report

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת