חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא לשיווק
  Introduction to Marketing  
0571-4805-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסת תעשייה
סמ'  ב'0800-1100056 עבודה סוציאליתשיעור מר גודס יואל
גב' רגב רעות
ש"ס:  3.0

סילבוס מפורט

הנדסה | תואר ראשון - הנדסת תעשייה
0571-4805-01 מבוא לשיווק
Introduction to Marketing
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | מר גודס יואל

סילבוס מפורט/דף מידע

תיאור הקורס ומטרותיו

הקורס סוקר את תחום השיווק מנקודת מבט ניהולית. במהלך הקורס תוצג "השפה השיווקית" באמצעות סקירה של מושגי היסוד והתפיסות הבסיסיות בתחום השיווק. מושגים ותפיסות אלו מהווים בסיס אפשרי להרחבות וניתוחים בקורסים מתקדמים יותר בתחום. המעבר על המושגים יעשה תוך שימת דגש על מסגרת קבלת החלטות ניהולית, ובפרט קבלת החלטות הקשורות ליצירת "תוכנית שיווק".

 

מועד השיעור - ימי ד'  12:00 – 09:00, חדר 056 בניין עבודה סוציאלית.

                                                   

צוות הקורס

מרצה: יואל גודס yoelgods@zahav.net.il  , חדר 428 בניין וולפסון.

שעות קבלה - בתיאום מראש, או במייל.

עוזר הוראה – מיכל שלו michal.shalev001@gmail.com , חדר 435 בניין וולפסון.

שעות קבלה – בתיאום מראש, או במייל.

 

המטלות בקורס והרכב הציון - 80%    מבחן מסכם (21.07.17 שעה 09:00, מועד ב'

28.09.17 09:00)

20%    2 אירועים  (בזוגות או בשלשות)

 

ציון מעבר בקורס מותנה בציון מעבר בבחינה.

בקורס ישולבו הרצאות אורח שיועברו ע"י מיטב העוסקים בתחום בתעשיה.

חלה חובת נוכחות בהרצאות האורח ומועדיהן ימסרו מראש באתר הקורס.

 

מתכונת ההוראה

חלק מהחומר אותו אנו מכסים בקורס מתבסס על הספר של קוטלר והורניק. זהו תרגום מותאם לישראל של ספר לימוד הידוע בעולם לתלמידי MBA. אנו מכסים בקורס חומר רב בזמן קצר יחסית ולא נתעכב על כל פרט בכיתה. במקומות בהם הדבר רלבנטי ועל מנת להבין את המדובר בכתה לעומק, לנתח את האירועים ולקראת הבחינה הסופית, הסטודנטים מתבקשים  לקרוא את הפרקים שהמרצה יפנה אליהם.

 

התלמידים מתבקשים לבדוק באתר הקורס לפני כל שיעור – לגבי הודעות רלבנטיות.

 

תוכנית הקורס:

1

הקדמה, הגישה השיווקית, תוכנית השיווק

2

ניתוח תעשיה ומתחרים

3

פוטנציאל שוק  + שווקים למוצרים חדשים

4

ניתוח צרכנים

5

מודל SWOT   PORTER ו- Boston

6

תכנון אסטרטגי, תמהיל השיווק

7

פילוח שוק ובחירת שוק מטרה

8

החלטות מוצר/מותג

שיווק שירותים

9

בידול ומיצוב ההצעה

10

מערכות מידע שיווקיות

11

תיקשורת שיווקית

12

המשך תיקשורת שיווקית

13

שיעור השלמה –סיכום הקורס והנחיות לבחינה

 

התכנית הינה בסיס לשינויים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת