חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מימון חברות
  Corporate Finance  
0571-4804-02
הנדסה | תואר ראשון - הנדסת תעשייה
סמ'  א'1000-1100118 ולפסון הנדסהתרגיל ד"ר מעוז אלחנן
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:   מבוא למימון וכלכלה הנדסית
הקורס עוסק בקשר בין החלטות מימוניות ובין ערך השוק של הפירמה, כאשר המטרה המכוונת החלטות אלו היא למקסם את ערך השוק של הפירמה. מטרה זו היא עקבית בתנאים מסויימים עם מקסימיזציה של רווחת בעלי המניות. דוגמא להחלטות מימוניות בפירמה הן: החלטות השקעה, מבנה הון, מדיניות דיבידנד ועוד. בניגוד למודלים שנלמדו בכלכלה מאופיינים המודלים במימון על ידי הדגשת נושא העיתוי ונושא אי הודאות. הקשר בין החלטות אלו וערך השוק של הפירמה מוסבר בעולם בו קיים שוק הון משוכלל וכן בעולם בו קיימים אי שכלולים כגון: מיסים, הוצאות עיסקה, מגבלות על המידע העומד לרשות המשקיעים וכו'. במסגרת הקורס ייסקרו כל ההחלטות המימוניות הנ"ל והשפעתן על ערך השוק של הפירמה. סקירה זו תביא לניסוח כללי החלטה תוך הדגשת הרקע הסביבתי בו קיימת חשיבות להחלטת מימוניות.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת