חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מחסני נתונים
  Data Warehousing  
0571-4172-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסת תעשייה
סמ'  ב'1000-1200104 הנדסת תוכנהשיעור ד"ר טוך ערן
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
שעות:                3 ש"ס
משקל:               2.5
דרישות קדם:   תכנון מערכות בסיסי נתונים
מטרת הקורס: הקניה של ידע בתכנון, ניהול ותפעול של מחסני נתונים גדולים, תוך מיצוי הפוטנציאל העסקי הטמון בנתונים הנוצרים בתוך הארגון. יושם דגש על השימוש במחסני נתונים לצורך קבלת החלטות על-ידי מנהלים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1