חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ג

  מחסני נתונים
  Data Warehousing  
0571-4172-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסת תעשייה
סמ'  ב'1500-1700102 הנדסה כתות חשיעור ד"ר טוך ערן
דרישות קדם   בחינה   Virtual.t@u   רשימת התפוצה  
סילבוס מקוצר
שעות:                3 ש"ס
משקל:               2.5
דרישות קדם:   תכנון מערכות בסיסי נתונים
מטרת הקורס: הקניה של ידע בתכנון, ניהול ותפעול של מחסני נתונים גדולים, תוך מיצוי הפוטנציאל העסקי הטמון בנתונים הנוצרים בתוך הארגון. יושם דגש על השימוש במחסני נתונים לצורך קבלת החלטות על-ידי מנהלים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1