חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מחסני נתונים
  Data Warehousing  
0571-4172-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסת תעשייה
סמ'  ב'1200-1400238 ולפסון הנדסהשיעור ד"ר טוך ערן
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
שעות:                3 ש"ס
משקל:               2.5
דרישות קדם:   תכנון מערכות בסיסי נתונים
מטרת הקורס: הקניה של ידע בתכנון, ניהול ותפעול של מחסני נתונים גדולים, תוך מיצוי הפוטנציאל העסקי הטמון בנתונים הנוצרים בתוך הארגון. יושם דגש על השימוש במחסני נתונים לצורך קבלת החלטות על-ידי מנהלים.
סילבוס מפורט

הנדסה | תואר ראשון - הנדסת תעשייה
0571-4172-01 מחסני נתונים
Data Warehousing
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר טוך ערן

סילבוס מפורט/דף מידע

שם הקורס: מחסני נתונים (0571-4172-01)

שנה: תשע"ז, סמסטר ב'

דרישות קדם: תכנון מערכות בסיסי נתונים 0571-2120

 

מרצה: ד"ר ערן טוך, erant@post.tau.ac.il.

מתרגל: מר דימיטרי גולדנברג, dmitrig@mail.tau.ac.il.

מטרת הקורס

הקורס מיועד למתחמים בהנדסת תעשייה וניהול, ומטרתו להקנות ידע לגבי תכנון, ניהול ותחקור של מסדי נתונים מאסיביים בארגון. הנושאים בקורס יכללו הגדרה של מידע לאיסוף והקשר לאסטרטגיות ארגוניות, ארכיטקטורות לעיצוב מחסן הנתונים, תיאוריה של סיבוכיות אחסון ותחקור מסד הנתונים, תהליכי איסוף וטיוב מידע, ואלגוריתמים לתשאול ולניהול המידע. הטכנולוגיות שיילמדו בקורס יכללו מסדי נתונים רלציוניים ואת הארכיטקטורות הבסיסיות למחסני נתונים: סכמת כוכב וסכמת פתית-שלג. במהלך הקורס, הסטודנטים יעשו שימוש בכלים מעשיים, ובפרט ב-MySQL וב-Qlikview כדי לבנות, לתחקר ולנתח מחסני נתונים.

מבנה הציון

●          פרויקט ותרגילי בית - 30% מהציון.

●          בחינה סופית - 70% מהציון.

יש לעבור את הבחינה כדי לקבל ציון בקורס. הגשת פרויקט ותרגילי בית בשלשות.

 

ביבליוגרפיה

Kimball, R., Ross, M., The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling, 3rd Edition, 2013

Inmon, W. H., Building the Data Warehouse, 3rd Edition,  Wiley, 2008

 

סדר הנושאים בקורס

                               הרצאות                                                                                  תרגולים 

תאריך                       מספר הרצאה                           נושא               סדר                                                נושא  

Normal Forms and SQL                     1A               Introduction                                  1             2017-03-19

Intro to Mysql                                     1B             Star Scehma 1                               2             2017-03-26

Intro to Mysql                                      2A             Star Scehma 2                               3             2017-04-02

Pesach                                                                                                                                           2017-04-09

Pesach                                                                                                                                           2017-04-16

Star Schema                                        2B        ETL - Extract, Transform, Load        4             2017-04-23

Star Schema                                        3A             Data Management                        5             2017-04-30

Python ETL                                       3B             Query Complexity                         6             2017-05-07

Python ETL                                       4A             Query Optimization                       7             2017-05-14

Qlik                                                  4B             Data Presentation                         8             2017-05-21

Qlik                                                                             Guest Lecture                       9            2017-05-28

Advanced Qlik                                  5A             DW Design 1                                  10           2017-06-04

Advanced Qlik                                                   DW Design 2                                   11           2017-06-11

Query Optimization                          5B             ETL Semantics                               12           2017-06-18

Query Optimization                          6A             Data Warehouse Ethics                  13           2017-06-25

 

יתכנו שינויים בסדר הנושאים ובתכנים

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1