חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  תכן והערכה של ממשק אדם-מחשב
  Human-Computer Interface Design and Evaluation  
0571-4166-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסת תעשייה
סמ'  ב'1700-2000103 הנדסה כתות חשיעור ד"ר גורדון גורן
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
שעות: 3
דרישות קדם: 0571.2124 - ניתוח ועיצוב מערכות מידע;  0571.3136 - היבטים קוגניטיביים בהנדסת גורמי אנוש
 
הקורס יקנה יכולות הנדרשות ליצירה של ממשקי אדם-מחשב שמישים, המאפשרים למשתמשים בהם לבצע את משימותיהם במהירות, ללא שגיאות ובהנאה. במהלך הקורס יכירו הסטודנטים את תהליך תכנון ועיצוב ממשקי משתמש, את האופן בו תהליכי התכנון משתלבים בתהליכי בנייה של מערכות מידע, את חשיבות השמישות (usability) של ממשקי משתמש להצלחתן של מערכות מידע, ואת הקשר בין עקרונות ארגונומיים וקוגנטיביים לממשקי משתמש. הקורס יתמקד בתיאוריה ובכלים הנדרשים לחקר צרכי משתמש, טכניקות ניתוח, אפיון, ועיצוב ממשקי משתמש והערכה ובחינה של יעילות ושמישות של ממשקי משתמש.
 
סילבוס מפורט

הנדסה | תואר ראשון - הנדסת תעשייה
0571-4166-01 תכן והערכה של ממשק אדם-מחשב
Human-Computer Interface Design and Evaluation
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר גורדון גורן

סילבוס מפורט/דף מידע
משימות הקורס
 
משימות הקורס יכללו בחינה (70% מהציון) ופרויקט (30% מהציון). הפרויקט יכלול חקר צרכי משתמש, אפיון ממשק משתמש, והערכה כמותית של ממשק המשתמש בעזרת ניסוי במעבדה.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת