חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מודלים כמותיים של ביצועי אנוש
  Quantitative Models of Human Performance  
0571-4164-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסת תעשייה
סמ'  ב'1200-1500120 ולפסון הנדסהשיעור ד"ר ענבר אוהד
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
שעות:    3 ש"ס
משקל:   3
דרישות קדם: סטטיסטיקה תעשייתית, חקר ביצועים
הקורס מפגיש את הסטודנט עם עקרונות של מידול ביצועי אנוש, טכניקות שונות לפיתוח מודלים ושילוב של מודלים, ושיטות לתיקוף מודלים. במהלך הקורס יישם הסטודנט את הידע על מידול של פעולות מסוימות המתבצעות מול מערכת טכנולוגית.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת