חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבוא ללמידת מכונה
  Introduction to Machine Learning  
0571-4163-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסת תעשייה
סמ'  ב'1700-2000103 הנדסה כתות חשיעור מר קולמן אייל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
שעות:                3 ש"ס
משקל:               3
דרישות קדם:   תכנון מערכות בסיסי נתונים, ניתוח מערכות ייצור (2); ניתוח נתונים סטטיסטי
מהנדס תעשייה מתמודד עם קשת פעילויות ענפה למדי, בתחום מחזור החיים של מוצר או שרות עליו לעצב ולהפעיל תכניות ייצור או תפעול. במסגרת זו עליו לקבל החלטות אודות מבניהן ודרכי יישומן.
מערכת מומחה הנה גישה מתאימה ורבת עצמה לשם קבלת החלטות הנשענות על ידע רחב. היא כורכת בתוכה מסד ידע הקשור לתחום הנדון ומנגנון שיקול לניתוח מצבים והסקת מסקנות. הסטודנט ירכוש ניסיון בניסוח בעיות, הקמת מסדי ידע, ניתוח תוצאות, הסקת מסקנות.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת