חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  ניתוח ועיצוב מונחה עצמים
  Object Oriented Analysis and Design  
0571-4161-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסת תעשייה
סמ'  ב'0900-1100206 הנדסה כתות חשיעור מר פלדמן שלמה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3
דרישות קדם:      ניתוח מערכות ייצור (1); יסודות וניתוח מערכות מידע תעשייתי.
                         ניתוח ועיצוב מערכות מידע
מטרת הקורס להקנות ידע, הבנה וטכניקות בשיטות מודרניות לניתוח ועיצוב של מערכות מידע מורכבות בסביבת מערכות תעשייתיות, כאשר הדגש מושם על אותם שלבים בהם מעורבותו של מהנדס התעשייה והייצור היא רבה.
הקורס מתאר מודלים לתכנון מערכות מידע ואת המתודולוגיות, התהליכים, עקרונות והטכניקות המודרניות לניתוח ועיצוב של תתי מערכות תוכנה שהם בבסיס מערכות התוכנה בסביבה תעשייתית.
הקורס כולל חלק מתהליכי מחזור החיים של פתוח תוכנה, החל מהגדרת דרישות של מערכת, ניתוח הדרישות, עד לניתוח ועיצוב מערכות מידע בשיטה מונחת עצמים על פי גישה של
 Model-Driven Architecture (MDA). במהלך הקורס נעשה שימוש בשפת UML
 ((Unified Modeling Language הסטנדרד החדש כדי לנתח, לעצב ולתעד מערכות תוכנה בשיטה מונחת עצמים וזוכה כיום לשימוש הולך וגובר בפתוח מערכות מידע.  
הקורס מלווה בסדנא הכוללת לימוד בסיסי של שפת תכנות מונחת עצמים ויישום הידע והטכניקות הנלמדות בקורס לאפיון, ניתוח ועיצוב של תת מערכת מידע בסביבה תעשייתית ע"י מודלים סטטיים ודינאמיים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת