חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  איחזור מידע ומערכות המלצה
  Information Retrieval and Recommender Systems  
0571-4160-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסת תעשייה
סמ'  ב'1400-1700056 עבודה סוציאליתשיעור ד"ר שמואלי ארז
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
שעות: 3
משקל 3
דרישות קדם: תכנות, אלגברה לינארית, אופטימיזציה ומטה-יוריסטיקות
 
הקורס מקיף את הנושאים התיאורטיים העיקריים הקשורים לתחום המתפתח של מערכות המלצה ואחזור מידע ויישומיו השונים כגון: מנועי חיפוש, מסחר אלקטרוני וספריות דיגיטליות. נלמד על שיטות שונות למפתוח מידע טקסטואלי וייצוג הטקסט. לאחר מכן הקורס ידון בגישות שונות לחישוב המלצות, כגון המלצות מבוססות על משתמשים דומים והמלצות המתבססות על תוכן,  שיטות Factorization ועוד. נדון במדדים להערכה של מערכות המלצה ואחזור מידע, כגון דייקנות, חדשנות, גיוון ופרטיות. במסגרת הקורס יתנסו התלמידים בבניית רכיבים שונים של מערכות המלצה בתרגילי תכנות. לקראת סיום הקורס ניגע בנושאים נוספים הקרובים לתחום כגון התאמה אישית ופרסום מקוון.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת