חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  רשתות תקשורת מחשבים
  Computers Communication Networks  
0571-4145-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסת תעשייה
סמ'  א'1700-2000020 אודיטו.הנדסהשיעור ות מר הירשפרונג רון
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
שעות:  3 ש"ס
משקל: 2.5
דרישות קדם: ניתוח מערכות ייצור
 
מטרות \ תיאור הקורס:
להקנות ידע והיכרות עם מושגים ונושאים מרכזיים בתחום תקשורת המחשבים. במסגרת הקורס ירכוש הסטודנט כלים שיאפשרו הבנה בסיסית של מערכות תקשורת ומרכיביהן. כמו כן בחינה של פתרונות אפשריים, והתאמתם לסביבה הארגונית כפונקציה של הדרישות הפונקציונאליות.
הקורס יתייחס הן לעקרונות היסוד והן לנושאים העדכניים בתחום.
ההרצאה תוקדש להיבטים התיאורטיים (כפי שיפורט להלן), בעוד שהתרגול יעסוק בבחינת ביצועי מודלים של מערכות תקשורת באמצעים סימולטיביים (התרגולים הראשונים יוקדשו לרענון שפת הסימולציה).
 
 
תוכן הקורס:
   ·   מושגי יסוד בתקשורת נתונים.
   ·   אמצעים פיזיים: תקשורת קווית, אופטית, ואלחוטית.
   ·   ארכיטקטורה וטופולוגיות, שיקולים בקביעת הקונפיגורציה.
   ·   עקרונות התמסורת הספרתית ,מודל 7 השכבות (OSI).
   ·   פרוטוקולים.
   ·   רשתות תקשורת מקומיות LAN, רשתות תקשורת מרוחקות WAN.
   ·   קישור בין רשתות ושיטות תמסורת ( BRIDGE , ROUTER, SWITCH , GateWay).
   ·   אבטחת נתונים והצפנה.
   ·   אינטרנט \ אינטראנט.
   ·   פתרונות פס-רחב (ADSL...)
   ·   רשתות תקשורת אלחוטיות (WWAN , WLAN , WiFi...).
   ·   ווירטואליזציה.
   ·   משמעויות כלכליות.
   ·   נושאים עדכניים ו “State Of The Art".
 
קובץ שקפי ההרצאות, חומר נוסף לגבי הקורס, ומידע שוטף  ניתן להוריד\לצפות
באתר הקורס ב-
Virtual TAU.
 
 
מבנה הציון הסופי:
 
מרכיב
משקל בציון
הסופי
הערות
בחינה סופית
60%
נדרש ציון 55 כתנאי הכרחי למעבר הקורס
תרגילים
40%
יינתנו 4 תרגילים, מתוכם יש להגיש 3 כדלהלן:
·        חובה להגיש 2 מתוך 3 התרגילים הראשונים, משקל כל אחד 10%. במידה ויוגשו כל ה- 3 יילקחו ה- 2 הטובים.
·        חובה להגיש את התרגיל האחרון, שמשקלו 20%.
 
Course description
Credit Points: 2.5
 
Lecture: 2 hours
Exercise: 1 hour
Prerequisites: Analysis of Production Systems (2)
 
Topics:
Computer Integrated Manufacturing (CIM) are dependent on communication systems
between computers and various production means, such as Robots, CNC machines,
etc. The course will discuss the understanding and analysis of current communication
systems by the hardware aspects and software aspects. The course will provide the
student with the ability to design the communication system at the work-floor and to
choose among alternatives relevant to this issue. The subjects will include:
Introduction to communication, Bus types, Communication systems, Protocols at
different layers, Data collection and Performance Evaluating, Data protection and
Encryption.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת