חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  ניתוח החלטות
  Decision Analysis  
0571-4138-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסת תעשייה
סמ'  א'0900-1200106 הנדסת תוכנהשיעור פרופ חנני ערן
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
שעות:                3 ש"ס
משקל:               3
דרישות קדם:      סטטיסטיקה
מטרת קורס זה פיתוח גישות לקבלת החלטות בתנאי סיכון ואי ודאות במערכות מורכבות. הקורס עוסק באופן הגדרת והצגת בעיות החלטה, תורת התועלת, ערך המידע בקבלת החלטות, הערכת הסתברות, קבלת סיכון והחלטות בקבוצות. בנוסף להצגת הכלים המתמטיים ידגיש קורס זה גם את דרכי היישום לקבלת החלטות. דוגמאות לקבלת החלטות יובאו משטחי ההנדסה, התעשייה והמחקר ועוד.
Course description
Credit Points: 3
 
Lecture: 3 hours
Prerequisites: Statistics
Topics:
This course deals with decision making under uncertainty. Specifically the course develops decision models for choice problem under uncertainty in the form of influence diagrams and decision tree. Basic topics from probability is reviewed and is used to developed concepts for evaluating value of information. Risk attitude is discussed through utility theory for which we lay the basic axiomatic foundations and proceed to develop procedures for assessing such functions. Additional topics include assessment of probability, applied example and, time permitting, topics dealing with risk sharing and multi-attribute decision analysis.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת