חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים
  Deterministic Methods of Oper. Research  
0571-3802-02
הנדסה | תואר ראשון - הנדסת תעשייה
סמ'  א'1200-1300207 הנדסה כתות חתרגיל מר בלוך אלון
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:   אלגברה לינארית
כללי:
הקורס עוסק במודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים.
נושאי הקורס: ניסוח מודלים ליניאריים לאופטימיזציה, שיטת הסימפלקס, דואליות, ניתוחי רגישות, תכנות בשלמים ואופטימיזציה ברשתות.  
מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים את היכולת לנסח ולפתור בעיות אופטימיזציה ליניאריות. במהלך הקורס תעשה הכרות עם תוכנות מחשב נבחרות המתבססות על האלגוריתמים שילמדו בקורס. 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת