חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  איכות כוללת
  Total Quality  
0571-3134-03
הנדסה | תואר ראשון - הנדסת תעשייה
סמ'  ב'1300-1400106 הנדסת תוכנהתרגיל מר מזאה יצחק
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:   סטטיסטיקה; ניתוח מערכות ייצור (1) (במקביל)
איכות מוצרים ושירותים הפכה להיות גורם מוביל בתחרותיות של המגזר התעשייתי והעסקי. מטרת הקורס היא לצייד את הסטודנט בכלים הדרושים לאבטחת איכות ולהכשירו להבין את התהליך הדרוש להשיג איכות ברת תחרות בשווקי הארץ והעולם.
הקורס מתחלק לשני חלקים: חלקו הראשון עוסק בכלים לאבטחת איכות ואילו השני במערכות אבטחת איכות. בין הנושאים הנדונים: SPC, דגימת קבלה, שיטות Taguchi, עלויות איכות, TQM ו9000- ISO.
Course description
Credit Points: 3.5
 
Lecture: 3 hours
Exercise: 1 hours
Prerequisites: Analysis of Production Systems (1) (concurrent), Statistics
 
Goals:
• Acceptance sampling procedures
• Statistical Process Control (SPC)
• Process design and improvement with designed experiments
• Additional advanced topic in Quality Control
Topics:
1. Introduction, the DMAIC problem solving method
2. Acceptance Sampling by Attributes, Acceptance Sampling by Variables
3. Introduction to SPC and process capability
4. SPC by variables, SPC by attributes
5. Time weighted control charts (CUSUM and EWMA)
6. Multivariate SPC
7. Experimental design for process improvement
8. Process optimization
9. Optimal allocation of inspection effort

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת