חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  ניטור סטטיסטי וזיהוי אנומליות
  Statistical monitoring and anomaly detection  
0571-3134-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסת תעשייה
סמ'  א'0800-1100438 ולפסון הנדסהשיעור פרופ בן גל עירד
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

שעות:                4 ש"ס

משקל:               3.5

דרישות קדם:   סטטיסטיקה; ניתוח מערכות ייצור (1) (במקביל)

היכולת של ארגון ללמוד, לנטר ולנתח נתונים מתהליכים אקראיים (סטוכטיים) הקשורים לפעילותו ולסביבה העסקית בה הוא פועל מהווה גורם מכריע להצלחתו ולכושר התחרותי שלו.

מטרת הקורס היא לצייד את הסטודנטים בתפיסה מתודולוגית ובכלים כמותיים מתאימים לניתוח ותכנון מבדקי קבלה, בקרת תהליך סטטיסטית, שיטות לזיהוי חריגים (אנומליות) ותכן לאיכות.

An organization's ability to statistically monitor its processes while identifying anomalies and performing quality control is a crucial factor in its competitiveness.

The purpose of the course is to provide students quantitative tools including statistical tests, knowlegde in process control , anomalis detection methods and design.

 

 

 

 

Course description
Credit Points: 3.5
 
Lecture: 3 hours
Exercise: 1 hours
Prerequisites: Analysis of Production Systems (1) (concurrent), Statistics
 
Goals:
• Acceptance sampling procedures
• Statistical Process Control (SPC)
• Process design and improvement with designed experiments
• Additional advanced topic in Quality Control
Topics:
1. Introduction, the DMAIC problem solving method
2. Acceptance Sampling by Attributes, Acceptance Sampling by Variables
3. Introduction to SPC and process capability
4. SPC by variables, SPC by attributes
5. Time weighted control charts (CUSUM and EWMA)
6. Multivariate SPC
7. Experimental design for process improvement
8. Process optimization
9. Optimal allocation of inspection effort

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת