חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  אופטימיזציה ומטה יוריסטיקות
  Optimization and Meta-Heuristics  
0571-3133-02
הנדסה | תואר ראשון - הנדסת תעשייה
סמ'  א'1430-1600011 ביה"ס לכלכלהתרגיל מר וינשטוק שחר
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר
שעות:             4 ש"ס
משקל:            3
דרישות קדם:   מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים (במקביל)
מטרת הקורס היא להקנות מושגים וכלים לבניה, ניתוח ופתרון של בעיות אופטימיזציה במרחבים רציפים ובדידים. ילמדו שיטות תיאורטיות וחישוביות לניתוח בעיות אופטימיזציה ויושם דגש על האינטראקציה עם המחשב. כמו כן, ילמדו שיטות יוריסטיות לבעיית אופטימיזציה קומבינטורית.
Course description
 Credit Points: 3.5
Prerequisites: deterministic models in Operations Research
Description of the course:
The course deals with ideas and methods for analysis of optimization problems in discrete and continuous domain. Analytical and numerical procedures are studied, some with computer applications. Meta-heuristic methods for combinatorial optimization are studied.
Topics of the course:
Introduction, optimization problem formulation, and applications in the area of industrial engineering. Local search vs. global search. Optimization methods for single-variable functions. Optimization in continuous domain. Convexity. Necessary and sufficient conditions of optimality. Gradient methods. Constrained problems. The method of Lagrange. Kuhn-Tucker conditions. Dual problem. Optimization in discrete domain. Enumeration methods and dynamic programming. Applications of dynamic programming. Simulated annealing method. Neural-network based methods. Genetic algorithms. Properties of the heuristic methods. 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת