חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  ניתוח מערכות ייצור
  Analysis of Production System                                                                        
0571-3124-03
הנדסה | תואר ראשון - הנדסת תעשייה
סמ'  ב'1230-1400207לימודי הנדסה - כיתותתרגיל גב' נריה גל
סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5             
דרישות קדם:   מודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים (במקביל); ניתוח מערכות ייצור  (1).

הקורס הינו השני בסדרה של שני קורסים הדנים בהיבטים השונים של מערכת הייצור. בקורס ילמדו שיטות לתכנון כולל, החל מתכנון אגרגטיבי, דרך תכנון דרישות החומרים, ועד שיבוץ ותזמון על רצפת היצור. כמו כן ילמדו גישות שונות לניהול ובקרת הייצור, היתרונות והחסרונות של כל גישה. יושם דגש על שיטות המשמשות בתעשייה ועל הרקע התיאורטי של שיטות אלו. 

Course description
Lecture: 3 hours
 
Exercise: 1 hour
Prerequisites: Stochastic Models in Operations Research (concurrent); Analysis of
Production Systems (1).
 
Course Description:
This is the second in a series of courses dealing with various aspects of the production
system. The course will cover production planning methods, starting with aggregate
planning, through material requirement planning, and up to scheduling on the shop
floor. Integrated production planning methods will be presented, and the advantages
and disadvantages of each will be discussed. Emphasis will be given to methods used
in industry, and to the theoretical background which supports them.
 
Topics:
1. Introduction, production planning methods, aggregate production planning
2. Master Production Schedule (MPS)
3. Material Requirement Planning (MRP)
4. Lot sizing methods
5. Capacity Requirement Planning (CRP)
6. Scheduling – terminology, hierarchy of decisions
7. Single machine – performance measures, scheduling rules
8. Multi machines – scheduling rules, heuristics
9. Dynamic scheduling
10. Line balancing
11. Integrated production planning methods – JIT vs. EOQ and MRPII
12. JIT methods – Kanban, Conwip
13. Theory of Constraints (TOC)
Course grade:
Final exam: 80%
Midterm exam: 20%
At least 80% of the assignments have to be submitted. Not fulfilling this requirement
may result in a penalty of up to 5 points of the final grade.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת