חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  ניתוח מערכות מלאי
  Analysis of Production Systems  
0571-3123-03
הנדסה | תואר ראשון - הנדסת תעשייה
סמ'  א'1130-1300103 הנדסת תוכנהתרגיל גב' עובד שי
סילבוס מקוצר
שעות: 4.5
משקל: 3.5
דרישות קדם: הנדסת שיטות; אופטימיזציה ומטה-יוריסטיקות
הקורס עוסק בניתוח מערכות מלאי המהוות את הבסיס להבנת ניהול מלאי וניהול שרשראות אספקה בארגונים. הקורס יכלול הכרת מושגי יסוד, מודלים, עקרונות בסיסיים ויישומים. ילמדו מודלים המתארים מערכות מלאי בעלות מאפיינים שונים וינותחו הגורמים המשפיעים על ביצועיהן. יינתנו כלים לתפעול יעיל של מערכות מורכבות וידונו היבטים כמותיים ואיכותיים המושפעים מקבלת ההחלטות במערכת. יושם דגש על הקשר בין החלטות ניהול מלאי לבין החלטות ייצור, הקצאת משאבים והפצה. הקורס יכלול מבוא ומושגי יסוד לניהול שרשראות אספקה ולוגיסטיקה.
Course description
Credit Points: 3.5
 
Lecture: 3 hours
Exercise: 1 hour
Prerequisites: Deterministic Models in Operations Research (concurrent), Methods
Engineering, Optimization & Meta-heuristics (concurrent)
 
Topics:
This is the first in a series of two courses, discussing quantitative and qualitative analysis aspects of production systems operations. Emphasis will be given to both theoretical and practical issues
 
The course includes:
1. Inventory systems with deterministic demand – the EOQ model extended including management of several products.
2. Inventory systems with stochastic demand – discrete and continuous control and extensions,
3. Time series forecasting methods – regression, moving average, exponential smoothing, seasonality and forecast evaluation.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת