חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  הבטים פיזיולוגיים בהנדסת גורמי אנוש
  Physiological Aspects in Human Factors Engineering  
0571-3122-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסת תעשייה
סמ'  ב'1700-1900020 אודיטו.הנדסהשיעור ד"ר מורג עדו
מר נעים אור
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
שעות:          3  
נקודות זכות:  2 
 
דרישות קדם: התנהגות ארגונית
תיאור הקורס: מטרת הקורס היא להקנות ידע בנושאי הנדסת גורמי אנוש בסביבה תעשייתית ולתת כלים לניתוח ובחינה של עמדות עבודה מסוג "מערכת אדם- מכונה".
תכני הקורס יעסקו במפעיל האנושי ובתפקודו, תוך התייחסות למאפייני היכולת שלו, לתפקידו (משימות ותהליכי עבודה) ולסביבה הפיסית והאנושית בה הוא עובד (כלים, מכשירים, חומרים, סידור פיסי, תנאי סביבה וכדומה). במסגרת זו ידונו נושאים פיסיולוגיים כמו עבודה ומאמץ, בריאות, נוחות, בטיחות, יעילות ושביעות רצון של העובד, החיוניים לתכנון סביבת עבודה תומכת ותקינה.
 
 
Course description
Course purpose: acquire knowledge and tools in the area of physiological aspects of human factors engineering and develop an approach to evaluate such aspects in the workplace.
סילבוס מפורט

הנדסה | תואר ראשון - הנדסת תעשייה
0571-3122-01 הבטים פיזיולוגיים בהנדסת גורמי אנוש
Physiological Aspects in Human Factors Engineering
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר מורג עדו

סילבוס מפורט/דף מידע
 מטלות הקורס והערכתן
מטלה
אפיון המטלה
שקלול הציון
בחינה
חובת הגשה, המבחן כולל את הנלמד בשעורים ואת חומר הקריאה המצויין בסעיף "ספרות הקורס".
70% ציון תקף *
פרוייקט מסכם 
חובת הגשה
20%
מצגת פרוייקט מסכם
חובת הצגה של הפרוייקט
בשעור המצגות - חובת נוכחות
10%
 
*: ציון הבחינה חייב להיות 60 לפחות  על מנת לקבל ציון סופי בקורס.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת