חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  סימולציה
  Simulation  
0571-3110-03
הנדסה | תואר ראשון - הנדסת תעשייה
סמ'  א'1630-1800108 ולפסון הנדסהתרגיל גב' תבור שיר
סילבוס מקוצר
שעות:                3 ש"ס
משקל:               2.5
דרישות קדם:   ניתוח נתונים סטטיסטי; מודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים (במקביל
מטרת הקורס הינה הקנית ידע אודות טכניקת הסימולציה הספרתית ויישומיה, תוך הצגה מאוזנת של השלבים וההיבטים השונים של תהליך הסימולציה והכרת שפת הסימולציה Siman וסביבת עבודת Arena.
הקורס כולל מושגי יסוד בסימולציה של מאורעות בדידים, גישות לתכנות ושפות סימולציה, יצירת תצפיות מפילוגים של משתנים מקריים באמצעות מחוללי מספרים מקריים, ניתוח נתונים בסימולציה:
משתני קלט, נתוח פלט ובדיקת תקפות, תכנון ניסוי סימולציה.
Course description
Credit Points: 2.5
 
Lecture: 2 hours
Exercise: 1 hours
Prerequisites: Stochastic Models in Operation Research (concurrent); Statistical
Analysis of Data (concurrent).
 
Goals:
• System theortic asspect of simulation
• Probabelistic and statistical foundations of simulation
• Balanced presentation of the stages in a successfull simulation project
• Implementation of simulation models in Arena
Topics:
1. Introduction, Discrete event simulation
2. Random number Generation
3. Preparing the input for simulation
4. Analyzing the output
5. Validation and verification
6. Comparing several configurations
7. Variance reduction techniques
8. Optimization by simulation

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת