חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא להסתברות
  Introduction to Probability  
0571-2803-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסת תעשייה
סמ'  א'1000-1300103 הנדסה כתות חשיעור ד"ר ימין דן
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:   חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.
מטרות הקורס להקנות מושגי יסוד בתורת ההסתברות, על מנת לאפשר הבנתם של בעיות בתנאי אי וודאות ויישום שיטות סטטיסטיות בבעיות הנדסיות, כלכליות וניהוליות.
Course description
Credit Points: 3.5
Prerequisites: Differential and Integral Calculus.
The aim of the course is to present the basic concepts and techniques in statistics. To implement statistical methods in engineering, economic and managerial problems.
סילבוס מפורט

הנדסה | תואר ראשון - הנדסת תעשייה
0571-2803-01 מבוא להסתברות
Introduction to Probability
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר ימין דן

סילבוס מפורט/דף מידע
המרצה: נורית חלוזין
משרד: קרית האוניברסיטה הפתוחה רעננה, בנין האקדמיה חדר 330.
טל' 09-7781447, nurithha@openu.ac.il
 
שם המתרגל: רעות בונשטיין
תרגיל: קבוצה 1 יום ג' 8.00-9.00 וולפסון 438
           קבוצה 1 יום ג' 9.00-10.00 וולפסון 238
 
דרישות הקורס:
הגשת 80% מתרגילי הבית.
לתרגילים לא יינתן ציון, ההגשה היא פרטנית ולא קבוצתית.
עמידה בבחינות אמצע סמסטר וסוף סמסטר.
 
ציון הקורס:
20% בחינת אמצע סמסטר.
80% בחינת סוף סמסטר.
 
תוכן הקורס:
מבוא:
מרחב מדגם; מאורעות ויחסים ביניהם; פונקציות הסתברות; קומבינוריקה בסיסית; מרחב הסתברות כללי.
יחסי תלות בין מאורעות:
הסתברות מותנה; נוסחת ההסתברות השלמה; נוסחת בייס; מאורעות בלתי תלויים.
משתנה מקרי בדיד:
פונקצית הסתברות; תוחלת ושונות; משתנים בדידים מיוחדים: ברנולי, בינומי, גיאומטרי, היפרגיאומטרי, פואסוני, בינומי-שלילי.
משתנה מקרי רציף:
פונקצית צפיפות ופונקצית התפלגות; תוחלת ושונות; משתנים רציפים מיוחדים: אחיד, מעריכי, נורמלי, נורמלי סטנדרטי.
משתנה מקרי רב-ממדי:
משתנה מקרי רב ממדי - הגדרה; משתנה מקרי דו ממדי - בדיד ורציף; משתנה מקרי מולטינומי.
התפלגות מותנית:
פונקצית הסתברות וצפיפות מותנית; תוחלת מותנית.
פונקציה יוצרת מומנטים:
הגדרה ותכונות; הפונקציה עבור משתנים מקריים נבחרים: בינומי, פואסוני, מעריכי, נורמלי.
אי תלות בין משתנים מקריים:
משתנים מקריים בלתי תלויים; סכום של משתנים מקריים בלתי תלויים.
חוקי גבול:
אי שיוויון צ'ביצב; חוק המספרים הגדולים; משפט הגבול המרכזי.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת