חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  כלכלה למהנדסי תעשייה -
  Economics for Industial Engineers  
0571-1804-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסת תעשייה
סמ'  א'0800-1100102 הנדסה כתות חשיעור מר בושרי אורן
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
שעות:             4 ש"ס
משקל:            3.5
הקורס מיועד להקנות מושגי יסוד בכלכלה. הנושאים שיידונו בקורס הם בעיות המחסור ועקומות התמורה, הצע וביקוש, הקצאת גורמי ייצור והתערבות ממשלה בתחום זה. עיקרי החשבונאות הלאומית, קביעת רמת התוצר הלאומי למשק סגור ולמשק פתוח ומדיניות כלכלית.
Course description
Credit points: 3.5
The objective of the course is to import an understanding of basic economic concepts.
Supply and demand, Government intervention in the markets, national accounting.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת