חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא למערכות הפעלה
  Introduction to Operating Systems  
0560-4402-02
הנדסה
סמ'  ב'2000-2100106 הנדסת תוכנהתרגיל ד"ר רסקין לאוניד
סילבוס לא הוזן - ראה בידיעון

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת