חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא למערכות הפעלה
  Introduction to Operating Systems  
0560-4402-01
הנדסה
סמ'  ב'1700-2000106 הנדסת תוכנהשיעור ד"ר רסקין לאוניד
ש"ס:  4.0

סילבוס לא הוזן - ראה בידיעון

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת