חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא למתמטיקה בדידה
  Introduction to Discrete Mathematics  
0560-2847-01
הנדסה
סמ'  א'1500-1700207 הנדסה כתות חשיעור גב' קמינקר ויקטוריה
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

מבוא למתמטיקה בדידה 

הרצאה:  2

תרגיל  :  1

דרישות קדם:  אין

מטרת/תאור הקורס: מטרת הקורס היא ללמד מושגים, תוצאות ודרכי עבודה בנושאים מתמטיים המהווים כלים חשובים לטיפול ביסודות התאורטיים של מדעי המחשב ולתרום לפיתוח התחכום המתמטי של הסטודנט.

ציון : חובת הגשה 80 % תרגילי בית, הציון יקבע על סמך מבחן סופי

תוכן הקורס:

מושגי יסוד בלוגיקה: תחשיב הפסוקים: קשרים, כמתים, שקילויות בין פסוקים.

מושגי יסוד בתורת הקבוצות: פעולות, חוקי דה-מורגן, קבוצת החזקה, זוגות סדורים ומכפלה קרטזית.

פונקציות: הרכבה, חח"ע, על, הפיכות.

יחסים: סוגי יחסים: רפלקסיבי, סימטרי, טרנזיטיבי, אנטי-סימטרי (חלש וחזק), אי-רפלקסיבי.  משפחות יחסים: שקילות, סדר חלש וסדר חזק. חלוקה, קבוצת המנה.

עוצמות: סקירה בלבד: קבוצה בת-מניה, עוצמת הרצף, השוואה בין עוצמות.

קומבינטוריקה - טכניקות ספירה בסיסיות: עקרון הכפל, תמורות (עם ובלי חזרות), חליפות, צירופים, זהויות קומבינטוריות, נוסחת הבינום, נוסחת סטירלינג.

עקרון ההכלה-הדחה: פתרון בעיות קומבינטוריות בעזרת נוסחת ההכלה-הדחה.

פונקציות יוצרות: פתרון בעיות קומבינטוריות בעזרת פונקציות יוצרות.

נוסחאות נסיגה: נוסחאות נסיגה ליניאריות הומוגניות ולא-הומוגניות.

עקרון שובך היונים: הגרסה הסופית והגרסה הסופית המוכללת.

מבוא לתורת הגרפים: דרגה, קשירות, עצים, מסלול אוילר, מסלול המילטון.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת