חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא לחומרה
  Introduction to Hardware Design  
0560-1822-03
הנדסה
סמ'  ב'1500-1700106 הנדסת תוכנהשיעור ד"ר אוסטרומצקי יונתן יגאל
סמ'  ב'1500-1700106 הנדסת תוכנהשיעור
ש"ס:  6.0

סילבוס לא הוזן - ראה בידיעון

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת