חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  תכנות - פייתון
  Programming - Python  
0560-1820-01
הנדסה
סמ'  א'1500-1700130 ולפסון הנדסהשיעור מר נתנאלי דביר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

תכנות - (פייתון)

הרצאה:  2

תרגיל  :  2

דרישות קדם:  אין

מטרת/תאור הקורס: לימוד עקרונות בסיסיים בתכנות תוך שימוש בשפת פייתון, הקניית ידע בסיסי במדעי המחשב ובחשיבה אלגוריתמית, אפליקציות ושימוש בכלים קיימים

ציון : בחינה -   80%, תרגילי בית – % 20 

נושאי הקורס: 
מבוא למחשבים ותכנות;  תכנות בסיסי בפייתון כולל שימוש במשתנים, תנאים, לולאות; פונקציות; עיבוד נתונים תוך שימוש במבני נתונים בסיסיים – רשימות ומילונים; רקורסיה; חיפושים, מיונים וניתוח זמן ריצה; טיפול בשגיאות זמן ריצה; קלט-פלט - קריאה וכתיבה לקבצים; תכנות מונחה עצמים; נושאי בחירה: חישוב מדעי מבוסס מטריצות בעזרת חבילות הרחבה Numpy ו-SciPy; עיבוד תמונה

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת