חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  שיטות מחקר בהנדסת תאים ורקמות (1)
  Research Methods in Cell and Tissue Engineering (1)                                                  
0555-4750-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה ביו-רפואית
סמ'  א'1200-1400001לימודי הנדסה - כיתותמעבדה פרופ גפן עמית
גב' לוסטיג מעין
ד"ר שהרבני יוסף אורנה עמם
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
דרישות קדם: סדנה בשיטות עבודה ביולוגיות; 0555.3160 הנדסת תאים ורקמות; 0555.3140 ביו-מכניקה; 0555.3150 ביו-חומרים; 0555.3280 מעבדה במכשור ומדידות ברפואה.
  
הקורס יוגבל ל-12 סטודנטים. במידה ויהיה ביקוש הגדול ממכסת 12 המקומות, ייבחרו הסטודנטים בנוסף לדרישות הקדם גם עפ"י ציוניהם.
 
במסגרת הקורס יערכו פרויקטים אישיים במעבדה. הפרויקטים יעסקו בשאלות בהנדסת תאים ורקמות המתאימות להכשרתם של תלמידי שנה ד' ולמסגרת זמן של שנה אקדמית אחת. לדוגמה: השפעת גירויים מכאניים וחשמליים על תאים ותרביות רקמה. השפעת עקה ביו-מכאנית על תאים ותרביות רקמה. בדיקת שיטות שונות ליצירת תרביות רקמה. אפיון תרביות תאים בהיבטים ביו-פיזיים, מכאניים וחשמליים. הקורסים "שיטות מחקר בהנדסת תאים ורקמות" (1) + (2) חייבים להילקח ברצף במהלך שנה אקדמית אחת, קרי בשנה ד', ושניהם יחד מהווים לכן קורס אחד שנתי המחולק לשני סמסטרים (כפי שמחולק קורס הפרויקט של שנה ד'). לצורך הבהרה, על מנת להיות זכאי לנקודות הזכות בכל אחד מהקורסים הללו יהיה תלמיד חייב לקחת את שניהם, וברצף (כפי שנעשה בפרויקט שנה ד' כאמור).
Course description
The courses Research Methods in Cell and Tissue Engineering (1) and Research Methods in Cell and Tissue Engineering (2) together form a mini-research project task which lasts one academic year. Each individual or pair of students will be assigned a different project, and all projects will be focused on answering a simple research question such as determining an effect of mechanical or electrical stimulus or biochemical stress on cell and tissue cultures; evaluation and testing of techniques to produce tissue cultures, and studies of tissue culture biophysical, mechanical and electrical properties. The major objective of the projects is to present the engineering, biological and basic science aspects of cell and tissue engineering through an active learning laboratory experience. Students will learn to work with standard equipment in a cell lab, will acquire experimental skills both in actual experimental work and in documentation of observations and data. An emphasis will be put on experimental design including utilization of statistical methods. Students will translate theoretical knowledge acquired in biology and tissue engineering frontal courses into practice. Students will experience with the variability of biological phenomena, will learn the concepts of cell and tissue culturing, and be familiarized with the critical issues and choices needed in different bioengineering aspects (biomechanics, biomaterials) in order to develop tissue engineered constructs. Most important of all, the course will create the atmosphere of a self-learning experience in a dynamic research environment, where work groups interact with each other via scientific communication tools (presentations, formal and informal discussions and research reports), to enrich each other's knowledge.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת