חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מבוא להנדסת רקמות תוך תאית
  Introduction to Measurements, Modeling and Engineering of Ge                                         
0555-4715-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה ביו-רפואית
סמ'  ב'1200-1500001לימודי הנדסה - כיתותשיעור פרופ טולר תמיר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
שעות:    4
משקל:    3.5
דרישות קדם: מבוא להסתברות וסטטיסטיקה ;ביולוגיה של התא; ידע בסיסי בתכנות בעזרת MATLAB (או שפת תכנות אחרת); משוואות דיפרנציאליות רגילות.
 
הקורס ידון בהיבטים נבחרים הקשורים למדידה מידול והנדסת ביטוי גנים. בפרט הסילבוס יכלול נושאים כגון, ביולוגיה סינטטית ושימושי טכנולוגיות הדור הבא לריצוף DNA (NGS) למדידת והבנת ביטוי גנים, שחוללו מהפכה בשנים האחרונות. יושם דגש על היבטים הנדסיים של נושאים אלו והאפשרויות שהם מספקים בנושא הבנה, מידול, והנדסה של מסלולי איתות תוך תאיים, תנועת מאקרו-מולקולות תוך תאית, וביטוי גנים.
 
בפרט נדון בארבעה נושאים עיקריים:
1) טכנולוגיות הדור הבא לריצוף DNA (NGS). 2) שיטות ניסוייות וחישוביות לשימוש בNGS- למדידת היבטים שונים של ביטוי גנים. 3) מבוא לביולוגיה סינתטית. 4) מודלים מתמטיים\חישוביים לתנועת מאקרו-מולקולות תוך תאית.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת