חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מכניקה של תאים ורקמות :יישום למערכת עצב-שריר-שלד
  Mechanics of Cells and Tissues: Application to the Neuro-Mus  
0555-4711-02
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה ביו-רפואית
סמ'  א'1200-1300315 בנין רב תחומיתרגיל גב' שוהם נעמה
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר
שעות:   4
משקל:  3.5
משוואות חוקה של רקמות ביולוגיות בהיבטים תיאורטיים ומעשיים. אלסטיות של דפורמציות קטנות באמצעות כתיב אינדקסים, מכניקה של דפורמציות גדולות ופונקציות צפיפות אנרגית עיבורים, התנהגות ויסקואלסטית, מדידת התכונות המכאניות של רקמות עצב-שריר-שלד. מבוא למכאניקה של מערכת עצב-שלד-שריר בסקאלות הרצף והתא.
 
Course description
Constitutive laws for biological tissues from theoretical and practical aspects. Small deformation elasticity using indicial notation, large deformation mechanics and strain energy density functions, viscoelastic behavior, measurement of constitutive properties of biological tissues. Introduction to neuro-musculoskeletal mechanics at the continuum and cell scales.
 
 
 
סילבוס מפורט

הנדסה | תואר ראשון - הנדסה ביו-רפואית
0555-4711-02 מכניקה של תאים ורקמות :יישום למערכת עצב-שריר-שלד
Mechanics of Cells and Tissues: Application to the Neuro-Mus
שנה"ל תשע"ו | סמ'  א' | גב' שוהם נעמה

סילבוס מפורט/דף מידע
- תרגילי בית יינתנו מדי שבועיים, והגשתם בתוך שבועיים מיום קבלת התרגיל.
 
- ביום הגשת התרגיל יחולק פתרונו. לא תתבצע בדיקה פרטנית של התרגילים אבל כל הגשה תרשם.
- הסטודנטים נדרשים להגיש 80% מכל תרגילי הבית כדי להיות זכאים לגשת לבחינה הסופית. תרגילי הבית יוגשו בזמן ההרצאה או התרגול.
- הציון הסופי בקורס יחושב על פי 20% בוחן אמצע סמסטר ו- 80% בחינה סופית.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת