חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  עקרונות הנדסיים בביולוגיה מולקולרית ותאית
  Engineering Principles of Molecular and Cellular Biology  
0555-4610-02
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה ביו-רפואית
סמ'  ב'1100-1200406 ולפסון הנדסהתרגיל גב' לוסטיג מעין
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר
 
שעות:             4 ש"ס
משקל:            3.5
דרישות קדם:  הנדסת תאים ורקמות.
האירגון ההירארכי של אורגניזם. והתקשרת הפיזיקלית- כימית בין המערכות, הרקמות והתאים. תקשרת פיזיקלית וביולוגית בין התאים, וגם בין התאים ובין המבנים המולקולריים החוץ תאיים. התפתחות כוחות בין המבנים המולקולריים וחשיבותם בתקשורת תקינה. חשיבות מבנה המטריקס החוץ תאי והקשיחות שלו להתפתחות והתמינות הרקמות השונות. שינויים בכוחות המקשרים את התאים ותוצאותיהם. מחלות והפרעות תיפקודיות בעקבות השינויים במתחים הפיזיולוגיים.המבנה המולקולרי של כוחות תוך-תאיים, כוחות בין תא לתא ובין תא לרקמה. MECHANOTRANSDUCTION ברמה של התא וברמת הרקמה. להכיר את הסיגנלים והעברתם בתוך התא, לחץ התא ולבין התאים. יישום היידע לאפשר ריפוי והנדסת רקמות יותר יעילה לשיפור איכות החיים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת