חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מבוא לדימות אופטי קוהרנטי תאי
  Introduction to Cellular and Optical Coherent Imaging  
0555-4575-02
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה ביו-רפואית
סמ'  ב'1500-1600130 ולפסון הנדסהתרגיל מר נתיב עמית
פרופ שקד נתן צבי
ש"ס:  1.0

סילבוס לא הוזן - ראה בידיעון

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת