חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מבוא לדימות אופטי קוהרנטי תאי
  Introduction to Cellular and Optical Coherent Imaging  
0555-4575-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה ביו-רפואית
סמ'  ב'1600-1900130 ולפסון הנדסהשיעור פרופ שקד נתן צבי
ש"ס:  4.0

סילבוס לא הוזן - ראה בידיעון

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת