חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  אותות חשמליים והולכה חשמלית בתאים
  Electrical Signals and Conduction in Cells  
0555-4560-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה ביו-רפואית
סמ'  א'1200-1500130 ולפסון הנדסהשיעור ד"ר זלוציבר שרון
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
משקל:          3.5
 שעות:            4 
דרישות קדם: מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2); משוואות דיפרנציאליות רגילות
 
1. פוטנציאלים ביו-חשמליים וזרמים: רכיבים יוניים, משוואת נרנסט-פלנק, פוטנציאל נרנסט, מבנה ממברנת התא.
2. מודל הולכה מקבילי של תא, מודלים מרובי תאים המחוברים בצמתי מרווח, פוטנציאל המנוחה.
3. תעלות יונים, מדידה של תעלה יונית במערכת patch-clamp, קינטיקה מקרוסקופית, סטטיסטיקה.
4. מודל הוג'קין-האקסלי לממברנת התא, פוטנציאל הפעולה.
5. הולכת האות החשמלי במוליך סיבי, משוואות הכבל, יחס מקור/צרכן ומקדם הביטחון, אורך לימינאלי וקבוע המרחב.
6. פתרון נומרי להולכת האות החשמלי – פרוייקט מחשב.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת