חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית
  Molecular Biology and Genetic Engineering  
0555-4551-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה ביו-רפואית
סמ'  ב'1200-1400020 אודיטו.הנדסהשיעור גב' צלנצ'וק קרן
סמ'  ב'1300-1500020 אודיטו.הנדסהשיעור
ד"ר שהרבני יוסף אורנה עמם
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
שעות:  4 ש"ס
 משקל: 4
ארגון תאים פרוקריוטיים, תאים אאוקריוטיים. אברוני התא, מחזור חיי התא האאוקריוטים, מיטוזה ומיוזה. מבנה חומצות גרעין: מבנה ה- DNA, מבנה ה-RNA. הכפלת דנ"א, מוטציות, מנגנוני הגהה ותיקון. תהליכי שעתוק: המעבר מ-DNA ל-,RNA תהליכי תרגום: יצירת חלבון. הקוד הגנטי, תרגום של חלבונים בריבוזומים. המבנה המרחבי של החלבון והקשרים בניהם. בניית חלבונים ופענוח קודונים. טכניקות ליצירת דנ”א רקומביננטי: שיבוט בתאים: ספריות גנים: ספריות גנומיות וספריות דנ”א משלים (cDNA), סקירת ספריות. הגברת קטעי דנ”א: שיטת PCR ו- RT-PCR, ביואינפורמטיקה (בניית רצפי דנ"א, פריימרים), שימושים ב- PCR. אפיון גנים: היברידיזציה, גלאים, הספגי Southern ו-northern, היברידיזציה in situ. קביעת רצפי נוקליאוטידים, הנדסת תאים ורקמות: תרביות תאים אנימליות, תאי גזע, התמיינות תאים, תראפיה תאית, ריפוי גני, שיבוט בבע"ח, מניפולציות גנטיות, שימור תאים ורקמות.
מטלות: תרגילים, מעבדה, מבחן.
 
סילבוס מפורט

הנדסה | תואר ראשון - הנדסה ביו-רפואית
0555-4551-01 ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית
Molecular Biology and Genetic Engineering
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | גב' צלנצ'וק קרן

סילבוס מפורט/דף מידע
מטלות: תרגילים, מעבדה, מבחן.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת