חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא לגנומיקה חישובית ומערכתית
  Introduction to computational and systems genomics  
0555-4540-03
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה ביו-רפואית
סמ'  ב'1800-1900056 עבודה סוציאליתתרגיל גב' בהירי אליצור שיר
סילבוס לא הוזן - ראה בידיעון

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת