חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא לגנומיקה חישובית ומערכתית
  Introduction to computational and systems genomics  
0555-4540-02
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה ביו-רפואית
סמ'  ב'1700-1800056 עבודה סוציאליתתרגיל גב' בהירי אליצור שיר
סילבוס מקוצר

שעות: 4 ש"ס
 משקל: 3.5

דרישת קדם: מבוא להסתברות וסטטיסטיקה; ביולוגיה של התא; עיבוד תמונות רפואיות (1)

נושאים: שיטות כגון clustering לכריית מידע גנומי ורפואי. שיטות סטטיסטיות לסיווג וקטלוג מידע גנומי ורפואי (למשל חישובי (p-values. סוגים שונים של מאגרי מידע גנומיים ורפואיים) למשל רצפים של גנים וחלבונים, ביטויי גנים, רשתות אינטראקציה חלבון-חלבון(.טכניקות אלגוריתמיות שונות כגון תכנות דינאמי ויוריסטיקות שהן בשימוש נרחב בפתרון בעיות חישוביות שמקורן ביולוגי.
מידול ממוחשב של תהליכים ביולוגיים כגון תרגום ה RNA לחלבון על ידי הריבוזום.

 
 
סילבוס מפורט

הנדסה | תואר ראשון - הנדסה ביו-רפואית
0555-4540-02 מבוא לגנומיקה חישובית ומערכתית
Introduction to computational and systems genomics
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | גב' בהירי אליצור שיר

סילבוס מפורט/דף מידע
הציון הסופי יהיה מבוסס על:
 
(50%) MATLAB תרגילי בית ופרויקט
 50%) בחינה

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת