חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מידע ותקשורת ברפואה
  Information and Communication in Medicine  
0555-4540-02
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה ביו-רפואית
סמ'  א'1900-2000120 ולפסון הנדסהתרגיל גב' סבי רננה
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר

שעות: 4 ש"ס
 משקל: 3.5

דרישת קדם: מבוא להסתברות וסטטיסטיקה; ביולוגיה של התא; עיבוד תמונות רפואיות (1)

נושאים: שיטות כגון clustering לכריית מידע גנומי ורפואי. שיטות סטטיסטיות לסיווג וקטלוג מידע גנומי ורפואי (למשל חישובי (p-values. סוגים שונים של מאגרי מידע גנומיים ורפואיים) למשל רצפים של גנים וחלבונים, ביטויי גנים, רשתות אינטראקציה חלבון-חלבון(.טכניקות אלגוריתמיות שונות כגון תכנות דינאמי ויוריסטיקות שהן בשימוש נרחב בפתרון בעיות חישוביות שמקורן ביולוגי.
מידול ממוחשב של תהליכים ביולוגיים כגון תרגום ה RNA לחלבון על ידי הריבוזום.

 
 
סילבוס מפורט

הנדסה | תואר ראשון - הנדסה ביו-רפואית
0555-4540-02 מידע ותקשורת ברפואה
Information and Communication in Medicine
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | גב' סבי רננה

סילבוס מפורט/דף מידע
הציון הסופי יהיה מבוסס על:
 
(50%) MATLAB תרגילי בית ופרויקט
 50%) בחינה

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת