חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  עיבוד תמונות רפואיות (2)
  Medical Image Processing  
0555-4520-02
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה ביו-רפואית
סמ'  ב'1900-2000207 הנדסה כתות חתרגיל מר שגיא נמרוד
סילבוס מקוצר
שעות:             4 ש"ס
משקל:            3.5
דרישת קדם: עיבוד תמונות רפואיות (1)
אנאליזה ממוחשבת של תמונות רפואיות. עיבוד מקדים של תמונות: הורדת רעשים, שיפור התחום הדינמי, פעולות היסטוגרמה, סינון במקום ובתדר. סגמנטציה של תמונות: גילוי שפות, תכונות תוך-אזוריות, אופרטורים מורפולוגיים. כלים הסתברותיים לייצוג וניתוח מידע בתמונה. רגיסטרציה של תמונות. כימות מדדים ויזואליים ככלי עזר בדיאגנוסטיקה רפואית. יישומים ביו-רפואיים: אנליזה של מדדים גיאומטריים ושערוך מדדי היצרות בתמונות רנטגן של עורקים (Quantitative Coronary Analysis), סגמנטציה ואפיון רקמות (Tissue Characterization), מיזוג מידע בין תמונות ממקורות הדמיה שונים (MRI, CT, US.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת