חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  עיבוד אותות ביולוגיים ורפואיים
  Biological and Medical Signal  
0555-4510-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה ביו-רפואית
סמ'  ב'1200-1500315 בנין רב תחומישיעור פרופ עבוד שמעון
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
שעות:             4 ש"ס
משקל:            3.5
דרישות קדם:  עיבוד תמונות, מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2).

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת