חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מעבדה מתקדמת בביו-אלקטרוניקה
  Advanced Laboratory in Biomedical Engineering  
0555-4282-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה ביו-רפואית
סמ'  ב'1600-1900328 ולפסון הנדסהמעבדה ד"ר נבו אורי
סמ'  ב'1600-1900404 ולפסון הנדסהמעבדה
סמ'  ב'0800-1100328 ולפסון הנדסהמעבדה
סמ'  ב'0800-1100404 ולפסון הנדסהמעבדה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מטרות המעבדה:

התנסות ישירה ומעשית באותות ובמערכות ביו-רפואיות על הקשיים האופייניים להם (אות ביולוגי מורכב, אות ורעש, ריבוי מקורות וכו').

למידה של תכנים מתקדמים בהנדסה ביו-רפואית.

התנסות בפתרון בעיות פתוחות (כבמחקר ובתעשייה).

התנסות בקריאת ספרות מדעית ובכתיבת עבודה במבנה מאמר מדעי.   

 

מתכונת עבודה:

העבודה תעשה בזוגות. כל זוג יבצע במהלך הסמסטר 3 ניסויים. ביצוע הניסוייים יכלול שבוע הכנה לקריאת ספרות, שבועיים לביצוע הניסוי (4 פגישות), שבוע כתיבת דו"ח.

 
ניסויים:

המעבדה מבוססת על ביצוע ניסויים מול חומרות קיימות וכן כאלו שייבנו ע"י הסטודנטים. הדגש בביצוע המעבדה יהיה על התמודדות עם בעיות פתוחות, כך שכל זוג יידרש למטלות שונות מזוגות אחרים שביצעו את אותו ניסוי. הניסויים שיבוצעו:

1.      אולטרא-סאונד

2.      ביופוטוניקה

3.      MRI בשדה מגנטי של כדר"א.

4.      דגימת אותות פיזיולוגיים (ECG & EEG).

 
 

דרישות קדם:

דרישות קדם: מבוא לעיבוד אותות, מדידות ומתמרים ביו רפואיים, התפשטות גלים ברקמות ביולוגיות.

מומלץ להרשם גם לאחר ביצוע הקורסים הבאים: שדות וגלים א"מ להנדסה, מבוא לדימות תהודה מגנטית במקביל. 

 

לתיאור מפורט של הסילבוס:

http://www.eng.tau.ac.il/~nevouri/courses.htm#lab

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת