חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  אנטומיה ופיזיולוגיה למהנדסים
  Anatomy and Physiology for Engineering  
0555-3801-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה ביו-רפואית
סמ'  ב'1000-1200001 הנדסה כתות חשיעור ות ד"ר שביט גבריאל
סמ'  ב'1100-1300101 הנדסת תוכנהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
 
שעות:             5 ש"ס
משקל:            4
קורס שירות להנדסת חשמל ולהנדסה מכנית
 מטרת הקורס:
הקניית הידע וההבנה של הפעילות הפיזיולוגית והפתו-פיזיולוגית של המערכות השונות בגוף.
 תוכנית הלימודים:
פיזיולוגיה כללית: תהליכי דיפוזיה, אוסמוזה, תנועת מים אל ומחוץ לתא.
מבנה ותפקוד פיזיולוגי של קרום התא: מעבר חומרים דרך קרום התא. העברה פסיבית, מזורזת ואקטיבית ומעבר יונים דרך תעלות. תכונות חשמליות של קרום התא, מערכת דונן, פוטנציאל מנוחה. פוטנציאל פעולה. תכונות עצב פריפרי (סף גירוי, תקופה רפרקטורית, מהירות הולכה)
סינפסות – מבנה ותפקוד פיזיולוגי. סינפסות אקסיטטוריות ואינהיבטוריות, מרכזות ומפזרות.
שריר: מבנה ותפקוד פיזיולוגי. שריר משורטט, שריר חלק, שריר הלב, מנגנון ההתווצויות. התכווצות בודד עד טטנית.
מערכות:
מערכת העצבים: מרכזית – פרקים נבחרים: מנגנון ויסות הכאב, ביוכימיה והתנהגות, EEG. אוטונומית – פעילות סימפתטית ופרה-סימפתטית. פריפרית – עצבים סנסורים ומוטורים.
המערכת הקרדיו וסקולרית (C.V.S.): מבנה ותפקוד פיזיולוגי. פעילות מכנית. עקומות לחץ זמן ונפח. פעילות המסתמים. לחץ דם. פעילות חשמלית של הלב. מסלולי הולכה, קוצבים. E.C.G.: מדידה ופענוח. ויסות עצבי של פעילות הלב. ברורצפטורים, כמורצפטורים. פיזיולוגיה של המאמץ. פרקים בפתופיזיולוגיה: הפרעות קצב, פרפור פרוזדורי וחדרי, Regurgitation, Stenosys של המסתמים.
מערכת הדם: תפקידים פיזיולוגיים: הובלת גזים, חמצן ודו תחמוצת הפחמן.
כליה: מבנה הנפרון ותפקידו הפיזיולוגי: סנון גלומרולרי, פעילות אקטיבית במעבר חומרים דרך דופן הטובולי. ריכוז השתן, חשובי מדדים: Clearance, GFR, RBF, RPF. הפרשת גלוקוז בשתן.
מאזן חומצי בסיסי: pH של הדם, Standard Bicarbonate. PO2, PCO2. הפרעות: אלקלוזיס, אצידוזיס (נשימתי ומטבולי).

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת