חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  סדנה בשיטות עבודה ביולוגיות
  Hands-On Training in Biological Techniques  
0555-3190-03
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה ביו-רפואית
סמ'  א'1400-1900416 ולפסון הנדסהמעבדה ד"ר שהרבני יוסף אורנה עמם
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר
 משקל:           1      
דרישות קדם: 0555.3160 הנדסת תאים ורקמות
קורס חובה לתלמידי שנה ג'
 הסדנה תיערך במשך 4 ימים מרוכזים, ותינתן כארבע פעמים במהלך שנה אקדמית (או על פי גודל מחזורי הסטודנטים, בקבוצות של עד 12 סטודנטים בכל סדנה). בסדנה ילמדו שיטות עבודה בסיסיות עם תרביות תאים. כן ילמדו נהלי עבודה בסביבה סטרילית, תיערך הכרות עם ציוד מעבדה, וילמדו זריעת תאים, גידול תרביות רקמה, שיטות לכימות תרביות תאים ולבדיקת חיות התאים. 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת