חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  קרינה ודימות ברפואה
  Radiation and Imaging in Medicine  
0555-3170-02
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה ביו-רפואית
סמ'  א'1500-1600315 בנין רב תחומיתרגיל מר אומר נועם
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר
שעות:             4 ש"ס
משקל:            3.5
דרישות קדם:  מבוא לעיבוד אותות. פיזיקה (2), מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2).
מבוא לפיזיקה גרעינית, קרינה רדיואקטיבית, קרינה אלקטרומגנטית, אינטראקציות של קרינה עם חומר ביולוגי, שיקוף X-ray, ממוגרפיה, טומוגרפיה ממוחשבת (CT), שימושים בעוקבים רדיו-אקטיביים ברפואה, מצלמה גרעינית ושימוש באיזוטופים, דימות פונקציונלי, SPECTSingle Photon Emission Computed Tomography , PETPositron Emission Tomograohy, דימות בגלים על-קוליים (אולטרא-סאונד), MRIMagnetic Resonance Tomography, EITElectrical Impedance Tomography.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת