חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  הנדסת תאים ורקמות
  Cellular and Tissue Engineering  
0555-3160-02
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה ביו-רפואית
סמ'  ב'1100-1200315 בנין רב תחומיתרגיל גב' חיימי אילת
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר
שעות:             4 ש"ס
משקל:            3.5
דרישות קדם: כימיה להנדסה ביו-רפואית, מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2), מכניקת המוצקים, מכניקת הזורמים.
מבנה התא, רקמה ביולוגית, מודלים הנדסיים של מבנה התא והרקמה, תהליכי טרנספורט ודיפוזיה, תנועת יונים ופוטנציאלים חשמליים, קינטיקה של תהליכים תאיים, הקשר והכוחות המכניים שבין תא לרקמה, השפעת תהליכים מכניים על תהליכים ביו-כימיים, זרימה גזירתית והשפעתה על תאי מבנה, השלכות לחומרים מלאכותיים, חידוש רקמות וצמיחתן, חומרים ביולוגיים, תהליכים ביו-טכנולוגיים, מודלים מתימטיים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת