חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מעבר חום ומסה
  Heat and Mass Transfer  
0555-3130-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה ביו-רפואית
סמ'  א'1400-1500118 ולפסון הנדסהשיעור פרופ ממן שטינדל הדס
סמ'  א'1000-1200238 ולפסון הנדסהשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
 
שעות:             4 ש"ס
משקל:            3.5
דרישות קדם:   משוואות דיפרנציאליות חלקיות, מכניקת הזורמים.
 
מבוא, עקרונות הולכת חום, שימור אנרגיה, חוק פוריה, משוואת חום, הולכה ללא ועם יצירת אנרגיה תרמית, משטחים מוארכים, מעבר חום בהולכה-מצב לא יציב, מעבר חום בקרינה מבוא וחוק פלנק, גוף שחור, מעבר מסה מבוא, מנגנוני מעבר מסה (חוק פיק, דספרסיה, דפוזיה טורבולנטית, פורוזיביות, חוק דרסי, דספרסיה הידרודינמית), קינטיקה כימית, סדר ראקציה, מודלים של ראקטורים, קבועים קינטיים.
 
סילבוס מפורט

הנדסה | תואר ראשון - הנדסה ביו-רפואית
0555-3130-01 מעבר חום ומסה
Heat and Mass Transfer
שנה"ל תשע"ו | סמ'  א' | פרופ ממן שטינדל הדס

סילבוס מפורט/דף מידע
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת