חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  עיבוד תמונות רפואיות (1)
  Medical Image Processing (1)  
0555-3120-02
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה ביו-רפואית
סמ'  ב'1400-1500438 ולפסון הנדסהתרגיל גב' דיאמנט עידית
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר
שעות:             4 ש"ס
משקל:            3.5
דרישות קדם: מבוא לעיבוד אותות
מבוא לעיבוד תמונה ושמושיה; עיבוד אותות בדו-מימד; התמרות דיסקרטיות בדו-מימד; דגימה ושחזור של תמונות; קווונטיזציה לתמונות; שיפור תמונות ((Enhancement: היסטוגרמות, הורדת רעשים, חידוד שפות); שחזור תמונה ((Restoration; דחיסת תמונות (Compression): קידוד בשיטות שונות, התמרות של מרחב התמונה; סדרות של תמונות- ווידאו; מבוא לעיבוד תמונות רפואיות: ייצוגים בדו-מימד ובתלת-מימד; דיאגנוסטיקה מונחית מחשב (CAD); מערכות איחסון ותקשורת של תמונות (PACS). מבוא לזיהוי צורות וראייה ממוחשבת.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת