חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מדידות ומתמרים ביו-רפואיים
  Biomedical Measurement and Transducers  
0555-3110-03
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה ביו-רפואית
סמ'  א'0900-1000205 הנדסה כתות חתרגיל מר מלכי גיא
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר
שעות:             4 ש"ס
משקל:            3.5
דרישות קדם: אלקטרוניקה בסיסית, בקרת מערכות ביולוגיות, מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם.  
מושגי יסוד במדידות ביו-רפואיות - רקע היסטורי. אפיון של מערכות מדידה רפואיות. מדידת של פוטנציאלים ביולוגיים, אלקטרודות ומעגלים אלקטרוניים. מדידת טמפרטורה בעזרת תרמיסטור, צמד תרמי וקרינה באינפרא אדום. מדידת משתנים מכניים כמו העתקה, מהירות, תאוצה, כוח, לחץ וזרימה בעזרת מתמרים התנגדותיים, קיבוליים, השראותיים, פייזוחשמליים ופייזוהתנגדותיים . עקרונות של מערכות תמיכה בחיים. ניתוח מתמטי מערכות מדידה ביו-חשמליות, ביו-מיכניות, ביו-זרימה וחום. בטיחות חשמל ובעיות רגולטוריות במערכות מדידה רפואיות.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת