חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מכניקת הזורמים
  Fluid Mechanics  
0555-2403-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה ביו-רפואית
סמ'  ב'0900-1100056 עבודה סוציאליתשיעור מר קסלר יואב
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
שעות:             4 ש"ס
משקל:             3.5
דרישות קדם: משוואות דיפרנציאליות רגילות, תרמודינמיקה.
מושגי יסוד, תכונות של זורמים (מתח פנים, דחיסות, לחץ) הידרוסטטיקה, שימור המסה  (תאור אוילר ולגרנז'), זרימה לא צמיגה (משוואות אוילר וברנולי), שימור התנע (כלל ריינולדס, תנע קווי וזויתי), זרימה של זורמים אמיתיים (סוגי זרימה, זרימה למינרית צמיגה, משוואת נוויה-סטוקס, זרימות קוטי ופואזיל, הפסדי זרימה בצינורות), אנליזה ממדית וחוקי דמיות, מדידות זרימה.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת